می 12, 2021
ورق 4130 | ورق 1.7218 | ورق 7218 | ورق عملیات حرارتی 7218 | ورق عملیات حرارتی 4130

ورق 4130

 ورق 4130 فولاد 4130 نوعی فولاد عملیات حرارتی شونده می باشد. ورق 4130 زیرگروه ورق های آلیاژی عملیات حرارتی می باشد. این ورق با نام های گوناگونی در […]